CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CURSO 2021 / 2022

  

Infantil de 3 años          Infantil de 4 años          Infantil de 5 años

1º de primaira          2º de primaria          3º de primaria

 4º de primaria          5º de primaria          6º de primaria

 1º de secundaria          2º de secundaria

 3º de secundaria          4º de secundaria